Waarom RevaSupport?

De afgelopen twee jaar is er intensief samengewerkt tussen de VNG en betrokken ministeries om gemeenten vraaggericht te ondersteunen en samen met gemeenten kennis te ontwikkelen bij vraagstukken in het sociaal domein op het gebied van WMO, Jeugdwet, Werk en Inkomen, Onderwijs, Cultuur, Gezondheid en Sport.

RevaSupport begeeft zich met name op het gebied van de WMO; zorg voor ouderen en mensen met een beperking om langer thuis te kunnen blijven wonen.

Hulpmiddelen kunnen vaak een gerichte oplossing bieden om de zelfstandigheid en zelfredzaamheid te waarborgen. De consulenten van RevaSupport hebben reeds jarenlange ervaring en zijn daardoor experts op het gebied van hulpmiddelen. Zij zorgen voor de indicatie en selectie van het meest adequate hulpmiddel en voorzien uw cliënten van een integraal advies over de woon-werksituatie.

RevaSupport biedt haar consulenten interne trainingen aan waardoor kwaliteit en continuïteit gewaarborgd wordt.